lørdag 27. november 2010

Mere premier.

Faio stilte på "Prøven" på skog på Nannestad. Lørdag hadde han en spurt/avanse på en gammeltiur. Han stoppet opp i siste sekund når tiuren lettet og gikk noen gode metre før jeg fikk satt han. Dommeren tolererte det og fikk gudsjelov ikke skutt tiuren ;) Dette hadde da blitt den første gammeltiuren for Faio og den har vi store planer om å skyte for han selv!!! Dette resulterte i 2. Ak fro Faio.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar